សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៤នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-26 23:04:08

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៤នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥០នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកកំពង់សៀម ០៥នាក់, ស្រុកកងមាស ០១នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៦នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៩នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១០នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ១០នាក់ និងមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ០៣នាក់ ខេត្តក្រចេះ ០១នាក់ និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៣នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត