សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤៨ឆ្នាំ រស់នៅអូរស្វាយលិច ឃុំព្រែកកុយ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩


: 2021-07-18 21:55:57


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត