សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់


: 2021-07-17 22:06:08

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៤ឆ្នាំ នៅភូមិបឹងជ្រោយ ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម និងបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៧ឆ្នាំ នៅភូមិកណ្តាល ឃុំតាសុះ ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត