សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់


: 2021-07-16 22:06:33

ករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់ ក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៤ឆ្នាំ នៅភូមិក្រសាំងពុល ឃុំមៀន ស្រុកព្រៃឈរ និង ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៥៤ឆ្នាំ នៅភូមិបន្ទាយ ឃុំបារាយណ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត