សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៥នាក់


: 2021-07-15 22:38:49

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៥នាក់ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិ ខ្មែរ អាយុ ៥៥ឆ្នាំ នៅភូមិតាមាង ឃុំកោះរកា ស្រុកកំពង់សៀម, ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៨ឆ្នាំ នៅភូមិតាកេរ ឃុំគរ ស្រុកព្រៃឈរ, ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧១ឆ្នាំ នៅភូមិភ្នំដិល ឃុំតាំងក្រាំង ស្រុកបាធាយ,ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៧ឆ្នាំ នៅភូមិអង្គបានទី៥

ឃុំអង្គបាន ស្រុកកងមាស និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៥៥ឆ្នាំ នៅភូមិសូទិព្វ ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត