សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១១៣នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៨៩នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៤ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-15 22:37:42

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១១៣នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៨៩នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១២នាក់, ស្រុកចំការលើ ១០នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៩នាក់ ស្រុកព្រៃឈរ ០៦នាក់, ស្រុកកងមាស ០៥នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៦នាក់, ស្រុកបាធាយ ២០នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០៣នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់ ស្រុកជើងព្រៃ ០២នាក់, មកពីរាជធានីភ្នំពេញ ០១នាក់, ខេត្តស្វាយរៀង ០១នាក់, ខេត្តកំពង់ធំ ០៣នាក់ និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៩នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៤ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត