ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត បានជួបសំណះសំណាល និងនាំយកអំណោយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩១៩ គ្រួសារ ក្នុងស្រុកកងមាស


: 2021-07-14 22:48:28

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បានជួបសំណះសំណាល និងនាំយកអំណោយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩១៩ គ្រួសារ ក្នុងស្រុកកងមាស នៅតាមទីតាំងចំនួន ០៤ផ្សេងៗគ្នា។


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត