សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៣ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-14 22:34:38

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧២នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១២នាក់,

ស្រុកកំពង់សៀម ០៥នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៥នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៨នាក់ស្រុកកងមាស ០៣នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៦នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៥នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់

១០នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១៣នាក់, មកពីខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់ និងខេត្តកណ្តាល ០២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៣ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត