សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់


: 2021-07-14 22:33:04

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់ ក្នុងនោះស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៦០ឆ្នាំ

នៅភូមិជង្ហុក ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម និងបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៩ឆ្នាំនៅភូមិចុង ឃុំសំបូរ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត