សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តដែលមានអាយុពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ ស្រុកចំការលើ ស្រុកកងមាស ស្រុកកោះសូទិន និងស្រុកស្រីសន្ធរ


: 2021-07-14 22:31:58


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត