សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៥៤ឆ្នាំ នៅភូមិពង្រ ឃុំពង្រ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារកូវីដ-១៩


: 2021-07-13 21:39:35


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត