សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១០៣នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៥នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១២ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-13 21:36:21

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១០៣នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៥នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៩នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ១៥នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ១១នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៩នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៣នាក់, ស្រុកចំកាលើ ០៥នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០៣នាក់, ស្រុកកងមាស ០២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១៥នាក់, ស្រុកបាធាយ ១០នាក់ និងមកពីខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់, ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១២ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត