សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់


: 2021-07-12 21:46:13

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០២នាក់ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៥៤ឆ្នាំ នៅភូមិក្រពើគម ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្រុកកោះសូទិន និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤០ឆ្នាំ នៅភូមិខ្នុរដំបង ឃុំខ្នុរដំបង ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត