សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៥នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១១ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-12 21:45:01

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៥នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦២នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៨នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៨នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៣នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ១០នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៥នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ១០នាក់, ស្រុកចំការលើ ១៦នាក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០១នាក់ និងស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១១ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត