សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៣នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០៩ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-10 22:43:55

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៣នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១៤នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៣នាក់, ស្រុកកងមាស ០៧នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ១០នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១១នាក់, ស្រុកបាធាយ ១៣នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៨នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១១នាក់ និងស្រុកកោះសូទិន ០៥នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០៩ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត