លោក ទុំ ដាំ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រីសន្ធរ និងលោក ស៊ីម គង់ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១២ អាណត្តិទី៣ ប្រស់ ក្នុមប្រឹក្សាស្រុក


: 2020-05-21 22:01:58

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ទុំ ដាំ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រីសន្ធរ និងលោក ស៊ីម គង់ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១២ អាណត្តិទី៣ ប្រស់ ក្នុមប្រឹក្សាស្រុក
ដែលមានរបៀបវារៈ ដូចខាងក្រោម៖
១.ការបើកកិច្ចប្រជុំ
២.ពិនិត្យកូរ៉ុមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ
៣.ពិនិត្យ និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១២ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកស្រីសន្ធរ
៤.ពិនិត្យ និងអនុម័ត កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី១១ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
ស្រីសន្ធរ
៥.១.ពិនិត្យ និងអនុម័ត របាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលស្រុក និង របាយការណ៍រីកចម្រើន ប្រចាំខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋបាលស្រុកស្រីសន្ធរ
៥.២.របាយការណ៍របស់ការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយដល់ស្ត្រីក្រីក្រ មានផ្ទៃពោះ និងកុមារក្រោមអាយុ២ឆ្នាំ
៦.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើបញ្ហានានា
៦.១.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ត លើប្រតិទិនការងារសម្រាប់កសាង កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរបស់
រដ្ឋបាលស្រុកស្រីសន្ធរ (២០២១-២០២៣)
៧.សំណួរ ចម្លើយ និងការបញ្ចេញមតិយោបល់
៨.បញ្ហាផ្សេងៗ
៩.ការបិទអង្គប្រជុំ


អត្ថបទ ៖ អ៊ឹង ទី