សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៩ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-20 21:34:38

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦២នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៧នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៤នាក់, ស្រុកកងមាស ០២នាក់ ស្រុកបាធាយ ០៦នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៩នាក់, ស្រុកចំការលើ ១១នាក់ ស្រុកជើងព្រៃ ០៧នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៩នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់ មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ០១នាក់ និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៥នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៩ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ