សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៦នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៨ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-19 22:52:08

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៦នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៧នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៧នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០៤នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៥នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៥នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០២នាក់, ស្រុកកងមាស ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៦នាក់, មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៩នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៨ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ