សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧៥ឆ្នាំ នៅភូមិតាឡី ឃុំគរ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយសារកូវីដ-១៩


: 2021-07-19 22:50:43


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ