សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៥២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៦ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-17 22:05:20

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៥២នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៣នាក់ ស្រុកកងមាស ០៩នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ១០នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០២នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០៣នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៣នាក់, ស្រុកចំការលើ ០២នាក់ និងមកពីខេត្តកំពង់ធំ ០៣នាក់ ខេត្តកណ្តាល ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៦ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ