សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៣នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៥នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១០ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-11 22:21:02

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៣នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៥នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១៣នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ១៤នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៥នាក់ ស្រុកជើងព្រៃ ០៣នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៧នាក់, ស្រុកចំការលើ ១១នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៥នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០២នាក់ ស្រុកកងមាស ០២នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ និងខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១០ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត

សារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរដ្ឋបាល
សំលេងប្រជាពលរដ្ឋ